MUNGOS

Dantech Slovakia je elektrotechnická firma pôsobiaca na trhu od roku 1992. Za tento čas nadobudli vo svojej oblasti mnoho cenných skúseností a mali možnosť nadviazať spoluprácu s viacerými veľkými firmami. Napriek tomu, že firma vždy poskytovala svoje služby s maximálnou odbornosťou a profesionalitou, mala úplnú absenciu akéhokoľvek marketingového plánu, či firemnej identity. Aby  spoločnosť DANTECH mohla naďalej všetok svoj čas venovať svojmu oboru obrátili sa s týmto nedostatkom na našu marketingovú agentúru.

V rámci marketingovej stratégie potrebovala táto spoločnosť lepšie identifikovať svoju cieľovú skupinu klientov a tak presnejšie zamerať cielenie svojich marketingových kampaní. Ďalej užšie špecializovať svoje rozsiahle portfólio poskytovaných služieb a tiež potrebovala vytvoriť firemnú identitu, vďaka ktorej by bola pre potenciálnych zákazníkov lepšie rozpoznateľná a zapamätateľná.

Ako prvé sme vytvorili cieľovú skupinu pomocou takzvaných persón. Aj na základe konzultácie s firmou sme sa zamerali na oslovenie najmä klientov na B2B úrovni.  Rozhodli sme sa prispôsobiť tomuto cieleniu aj celú komunikáciu nielen na sociálnych sieťach, ale aj vynovenej  web stránke.
Ďalej sme firme navrhli vytvorenie dizajn manuálu a firemnej identity vrátane loga a sviežich firemných farieb.

Z hľadiska social media marketingu sme k Facebookovému firemnému účtu vytvorili účet na sieti LinkedIn, nakoľko je zameraná aj na nadviazanie spolupráce s inými firmami.

Logo

Úlohou bolo vytvoriť logo, ktoré bude jasne odkazovať na to, že firma sa zaoberá elektrotechnikou, ale bude mať aj hlbší odkaz. Preto sme navrhli jednoduchú líniu žiarovky, ktorá symbolizuje aj nápad – keďže firma sa prezentuje tým, že nájde riešenie na každý problém. Okrem toho vnútri žiarovky sú umiestnené dva blesky, ktoré sú v elekrotechnike symbolom vysokého napätia, ale znamenajú aj energiu.

Ďalej firma Dantech Slovakia potrebovala vynoviť webovú stránku, nakoľko pôvodná sa neaktualizovala niekoľko rokov a tým pádom bola zastaralá a nemala mobilnú verziu. Vytvorili sme teda jednoduchú, ale prehľadnú web stránku. Samozrejme aj s responzívnym dizajnom.

Web sme následne popri správnom content marketingu aj optimalizovali pre vyhľadávače. 

Logo sme implementovali aj na nové obojstranné firemné vizitky, ktorých kompletnú realizáciu (návrh aj tlač) sme takisto zabezpečili my, a vďaka tomu sme boli schopní dodať zákazníkovi už finálny produkt.

Výsledky implementácie tohto marketingového plánu v súčasnosti analyzujeme 😊